Kraj

Bydgoszcz: in vitro uchylone

Joanna Pluta

Gdy już wiele wskazywało na to, że od 1 lipca tego roku w Bydgoszczy zacznie działać program refundacji zabiegów in vitro z budżetu miasta, sprawę zablokował wojewoda kujawsko-pomorski.

Uznał on uchwałę rady miasta za nieważną. Powód? Uchwała różni się od tego, co pozytywnie zaopiniowała Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pierwotnie projekt miał być realizowany od 2016 do 2019 roku, jednak tak długo był opiniowany przez AOTMiT, że daty się zdezaktualizowały. Również liczba par jest inna.

Wojewodzie nie spodobały się także autopoprawki wprowadzane do projektu przed głosowaniem o przyjęciu uchwały. – To były drobne korekty, aktualizacje – odbija piłeczkę prezydent Rafał Bruski i dodaje, że jego zdaniem decyzja to próba podważenia sa...

Do góry