Bez mojej zgody

Umiejętności przyprawiają o ból głowy?

Opracowała: Iwona Dudzik

O tym, czy pomysł szybko zdobywanych certyfikatów umiejętności w leczeniu bólu może być niebezpieczny, mówi dr n. med. Marcin Janecki, kierownik Zakładu Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM w Katowicach.

W listopadzie 2016 roku pojawił się raport zespołu ekspertów do spraw kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pracującego przy ministrze zdrowia, w którym wśród 59 tzw. podspecjalizacji pierwszy raz pojawiła się medycyna bólu.

W odpowiedzi prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej opublikowało swój komentarz, w którym medycyna bólu pojawiła się jako umiejętność. Zdaję sobie sprawę, że powyższe to tylko wstęp do prac legislacyjnych, tym niemniej to krok w dobrym kierunku.

Cierpienie ciągle poza kontrolą

Środowisko lekarzy związanych z leczeniem bólu od dawna postulowało wyodrębnienie medycyny bólu i utworzenie specjalizacji szczegółowej, podspecjalizacji lub właściwie rozumianej umiejętności. Według resortu zdrowia jest to biegła praktyczna znajomość przeprowadzania określonych procedur diagnostycznych i terapeutycznych wykorzystujących jednolitą technikę. Umiejętność może się składać z procedur pojedynczych, np. echokardiografia, endoskopia przewodu pokarmowego, lub mnogich, np. rehabilitacja neurologiczna, czynności przypisanych do niej w zakresie diagnostyki lub terapii. Potwierdzeniem zdobycia umiejętności powinien być „Certyfikat umiejętności” wydawany przez CEM na podstawie opinii powołanej przez CEM komisji certyfikującej składającej się z konsultanta krajowego w danej dziedzinie oraz członków izb lekarskich, towarzystw medycznych i CMKP oraz na podstawie zdanego egzaminu. Polskie Towarzystwo Badania Bólu (PTBB) stara się o to nieprzerwanie od 2008 roku. Widzimy taką potrzebę, ponieważ szacuje się, że u ponad połowy chorych z bólem przewlekłym w Polsce nie jest on dobrze kontrolowany.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podspecjalizacja czy certyfikacja umiejętności?

Domyślam się, że Ministerstwo Zdrowia jest tego świadome i szuka możliwych rozwiązań. Jeśli polegałyby one, tak jak to widzę w propozycjach, [...]

Uniwersytet: przedmiot medycyna bólu

W ramach nauczania na uniwersytetach medycznych powinien zostać, według mnie, wprowadzony przedmiot medycyna bólu. Obecnie studenci medycyny otrzymują informacje i wiedzę [...]

Kursy przypominające dla praktyków

W przypadku lekarzy praktykujących w ramach potrzeb i możliwości przydałyby się kursy przypominające, doszkalające prowadzone przez doświadczonych wykładowców. Trudno przecież wymagać [...]

Do góry