Bez reszty

Mapy a sieć

Dr Krzysztof Kuszewski

ekspert ds. zdrowia publicznego

Mapy potrzeb zdrowotnych były potrzebne, aby skasować 34 mln zł z publicznych pieniędzy na spis z natury, tak jakby w województwach nie wiedzieli, ile mają ludności i placówek, a także jakie są wydatki oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

W porządku, ktoś zarobił.

Wreszcie uznano, że można godnie za jednym podejściem zaspokoić naiwną Unię Europejską i pan minister Zembala zawiózł do Brukseli dokument, będący też spisem z natury, pod bardzo polsko brzmiącym tytułem „Policy paper”, w którym zawarto istotną in...

Do góry