Podatki

Stypendia bez PIT

Edyta Szewerniak-Milewska

Minister Rozwoju i Finansów wydał dwa rozporządzenia dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie których określone stypendia nie będą opodatkowywane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Opierając się na pierwszym z nich (z 26 kwietnia br.), w latach 2016-2019 zaniechano poboru podatku PIT od stypendiów otrzymanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Z kolei na podstawie drugiego rozporządzenia (z 28 kwietnia br.) w latach 2016-2018 zaniechano poboru podatku PIT od stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przez...

Do góry