Podatki

Zawieszanie działalności gospodarczej

Edyta Szewerniak-Milewska

Trwają prace nad zmianą przepisów regulujących zasady zawieszania przez przedsiębiorców działalności gospodarczej.


Obecnie przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić prowadzenie działalności na okres od 30 dni do 24 miesięcy (tak stanowi art. 14a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Aby przedłużyć ten okres, musi – przynajmniej na krótko – wznowić działalność, by móc potem znów ją zawiesić. Wymaga to osobistego stawiennictwa w urzędzie (jeśli przedsiębiorca nie dysponuje podpisem elektronicznym ani profilem ePUAP), a także wiąże się z koniecznością rozliczenia okresu rzekomego prowadzenia działalności i uiszczenia, np. składek ZUS. Tego terminu trzeba pilnować, bo jeśli przedsiębiorca zapomni w stosownym czasie wznowić działalność, zostaje wykreślony z CEIDG.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co wolno przedsiębiorcy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o działalności gospodarczej (art. 14a) w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ani osiągać z niej [...]

Do góry