Nowości

Ginekologia: Ryzyko udaru

Lek. Elżbieta Świeściak

Migrena z aurą i stosowanie estrogenowo-gestagenowej antykoncepcji hormonalnej są niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego.


Blisko 30 proc. migrenowych bólów głowy przebiega z aurą. Migrena z aurą i stosowanie estrogenowo-gestagenowej antykoncepcji hormonalnej (AH E-P) są niezależnymi czynnikami ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego. Istnieje kilka prawdopodobnych mechanizmów wyjaśniających związek między aurą i udarem (niedokrwienie kory mózgowej w czasie aury), zmiany naczyniowe podobne do występujących u osób z nadciśnieniem tętniczym lub palących papierosy), pewne patologie naczyniowe występujące w przebiegu chorób autoimmunologicznych, którym częściej towarzyszy migrena (toczeń układowy, zespół antyfosfolipidowy).

Do góry