Badania

Cukrzyca może maskować niebezpieczeństwo groźnych złamań

Dr n. med. Jerzy Bednarski

Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Publikowane są doniesienia podkreślające negatywny wpływ cukrzycy na stan układu kostnego. Walsh i Vilaca (Wielka Brytania) podkreślają w pracy opublikowanej w „Calcified Tissue International” tendencję do uzyskiwania wyższych pomiarów gęstości mineralnej kości (BMD, ang. bone mineral density) u osób z cukrzycą. Jednocześnie udokumentowano, że ryzyko złamań, m.in. bliższego końca kości udowej, jest większe u diabetyków.

Badanie gęstości mineralnej kości wykonywane na densytometrze powszechnie uważa się za precyzyjne, powtarzalne oraz dokładne. Uzyskując wynik BMD, określa się wskaźnik T-score, ustalany poprzez odniesienie bezwzględnej wartości BMD do wartości BMD w populacji młodych dorosłych. T-score równy lub przekraczający -2,5 odchyleń standardowych (SD), pozwala na postawienie rozpoznania osteoporozy.

Tymczasem w wielu badaniach naukowych stwierdza się, że BMD mierzone densytometrycznie u pacjentów z cukrzycą typu 2 jest podwyższone, przez co wynik T-score może być zawyżony, a rozpoznanie osteoporozy – utrudnione. Wykazano, że wskaźniki określa...

Do góry