Rezolucja

Przełom w sprawie sepsy

Alicja Giedroyć

26 maja w Genewie, z inicjatywy Globalnego Sojuszu do Walki z Sepsą (Global Sepsis Alliance) Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) – organ wykonawczy Światowej Organizacji Zdrowia – przyjęło rezolucję w sprawie sepsy. Nakłada ona na kraje członkowskie WHO m.in. obowiązek prowadzenia rejestru przypadków sepsy zgodnie z wytycznymi międzynarodowej klasyfikacji chorób, a także opracowanie i rozpowszechnienie standardów optymalnego jej diagnozowania i leczenia.

Komentuje prof. dr hab. med. Andrzej Kuebler, twórca polskiej grupy roboczej ds. sepsy działającej w ramach Polskiego Stowarzyszenia Anestezjologii i Intensywnej Terapii, założyciel stowarzyszenia Pokonać Sepsę, członek Global Sepsis Alliance: – Sepsa jest praktycznie przyczyną wszystkich zgonów w przebiegu zakażeń na świecie, a z jej powodu umiera rocznie ok. 6 mln ludzi. Jednocześnie większości zgonów z powodu sepsy można zapobiec. Problem jest globalny, choć ma inny wymiar w różnych regionach świata. W Trzecim Świecie sepsa niszczy tak jak ebola, jak niegdyś wielkie klęski zarazy i może nawet doprowadzić do upadku państw. W państwach wysokorozwiniętych też jest dużym problemem, ale ma inne oblicze. Występuje często po zakażeniach szpitalnych i innych związanych z procesem leczenia, a wywołują ją zarazki oporne na większość antybiotyków. W krajach cywilizowanych jest coraz częstsza, co wynika m.in. z tego, że coraz więcej osób starszych jest operowanych lub poddawanych agresywnemu leczeniu, które obniża odporność organizmu.

Do góry