Idealna klinika

Przepis na superszpital

Prof. dr hab. med. Jarosław Czubak1

Opracowała: Iwona Dudzik

1kierownik Kliniki Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

W ortopedii pierwsza trójka najlepszych klinik trzyma się mocno, ale rządzi Otwock! W naszym plebiscycie wygrała Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej kierowana przez prof. Jarosława Czubaka, na którą głos oddało 18 proc. ortopedów. Drugie miejsce należy do Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu w Szczecinie (kierownik: prof. Andrzej Bohatyrewicz) – z wynikiem 5 proc. Trzecie miejsce zajął Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu (dyrektor: dr Witold Bieleński) – 4 proc. W porównaniu z poprzednią edycją rankingu z 2012 roku pierwsze miejsce bez zmian, drugie i trzecie zamieniły się kolejnością.


W klinice obowiązuje jedna prosta reguła – traktujemy siebie nawzajem i pacjentów po bratersku. Nasz szpital jest częścią Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, co oznacza, że wielu lekarzy, którzy chcą zostać specjalistami, właśnie u nas odbywa staże. Za opiekę nad nimi odpowiadają starsi lekarze. Są liderami, którzy własnym przykładem muszą świadczyć, jak należy się zachowywać w stosunku do pacjentów, a jednocześnie stwarzać kolegom możliwość nauki nowoczesnego postępowania w chirurgii urazowej i ortopedii.

Jednym z zadań kliniki jest uświadomienie młodym lekarzom, że najważniejszy jest dobry plan, ustalenie, jakie będą kolejne kroki i czynności.

Są dziedziny medycyny, gdzie jest to niemożliwe, lub choroby, np. genetyczne, w których mimo postępu wiedzy efekty pracy lekarzy nie są spektakularne. W ortopedii natomiast jeśli skrupulatnie zbierzemy wywiad, wykonamy odpowiednie badania i właściwie zakwalifikujemy chorego, opracujemy plan, to wiemy, czego się spodziewać. Dzięki systematyczności i uporządkowaniu lekarz daje chorym szansę na uzyskanie najlepszego wyniku odległego w konkretnej sytuacji.

Myślę, że na wysoką ocenę naszego szpitala mają wpływ lata doświadczeń. Jest to największy szpital ortopedyczny w Polsce, którego kadra nigdy nikomu nie odmawia pomocy.

Do góry