Gratulacje!

Gratulacje

Iwona Konarska

Prof. dr hab. med. Witold Rużyłło, jeden z najwybitniejszych polskich kardiologów, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. To szczególne medyczne wyróżnienie odebrał z rąk JM rektora prof. dr. hab. med. Mirosława Wielgosia oraz dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. dr. hab. med. Pawła Włodarskiego.

Do góry