Edukacja

Kto i jak może kształcić lekarzy?

Katarzyna Nowosielska

Trwa spór o model nauczania, który tak naprawdę jest walką o wielkie pieniądze.

1. Czy wystarczy zwiększyć limity przyjęć?

Limity przyjęć na studia medyczne rosną. Od października 2017 roku studia na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym rozpocznie 4368 młodych ludzi, a w trybie niestacjonarnym 1273. Dla porównania w 2007 roku na pierwszym roku studiowało odpowiednio 2695 i 518 studentów.

– Zwiększenie limitów na studia medyczne nie spowoduje od razu, że na rynku przybędzie lekarzy. Tym młodym ludziom trzeba jeszcze ułatwić organizacyjnie ścieżkę zdobywania specjalizacji, czyli np. zlikwidować feudalizm panujący w wielu szpitalach, w których młodzi chirurdzy są traktowani jak piąte koło u wozu i nie mogą nawet asystować przy operacjach – mówi prof. Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali. Podkreśla, że w tej sytuacji młodzi lekarze wolą wyjechać za granicę. Dlatego wicepremier Jarosław Gowin zasugerował niedawno, aby studia medyczne były płatne. – To jest zły pomysł i byłoby to niesprawiedliwe wobec absolwentów innych kierunków – odpowiada prof. Fedorowski.

2. Czy kształcenie powinno być zagwarantowane dla uniwersytetów medycznych?

Kierunki lekarskie uruchamiają uczelnie zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W tym roku do grona uczelni kształcących przyszłych lekarzy dołączy niepubliczna warszawska Uczelnia Łazarskiego. Po Warszawskim Uniwersytecie Medycznym będzie to druga szkoła w stolicy oferująca studia medyczne. Zaawansowany w pracach nad uruchomieniem takiego kierunku jest także Uniwersytet im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wydziały medyczne będą działać od tego roku także na Uniwersytecie Opolskim oraz na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Do nowo otwartych kierunków lekarskich na uczelniach niepublicznych oraz ekonomicznych i humanistycznych z dystansem podchodzą rektorzy starych, czołowych ośrodków. – To nie najlepsze rozwiązanie, bo te uczelnie nie są do tego odpowiednio przygoto...

3. Co decyduje o jakości kształcenia?

Co na to wywołani do tablicy? Uczelnia Łazarskiego, która kilka lat starała się o pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej potrzebną do otwarcia kierunku medycznego, jest spokojna o jakość kształcenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

3. Co decyduje o jakości kształcenia?

Co na to wywołani do tablicy? Uczelnia Łazarskiego, która kilka lat starała się o pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej potrzebną do [...]

4. Czy pazerność hamuje rozwój edukacji?

Uczelnie publiczne chciałyby kształcić większą liczbę studentów medycyny, bo jest to jeden z najlepiej dotowanych kierunków przez budżet państwa.

5. Czy ratują nas emeryci?

Podstawowa opieka zdrowotna boryka się z poważnym brakiem kadr, trudno jej znaleźć lekarza, który chciałby pracować za stawkę 150 zł za [...]
Do góry