Pytanie prawne

Pytanie prawne

Dyrektor szpitala zaproponował mi, abym wszystkie swoje obowiązki wykonywał w ramach kontraktu. Dotychczas pracowałem w szpitalu na etacie, a dyżurowałem w ramach kontraktu. Jednak sąd wydał wyrok, że nie można łączyć umowy o pracę z dyżurowaniem w ramach kontraktu. To jest argument dyrektora. Czy taki wyrok obliguje mnie do całkowitego przejścia na kontrakt?

Zagadnienie zatrudniania lekarzy i innego personelu medycznego na podstawie podwójnych umów jest od dłuższego czasu tajemnicą poliszynela funkcjonowania polskiej służby zdrowia. Dyrektorzy szpitali oferowali pracownikom zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. Dodatkowo byli także zobowiązani do zapewnienia pacjentom opieki nocnej oraz weekendowej. Wyjściem z sytuacji okazało się dodatkowe zatrudnianie tych samych lekarzy na umowę-zlecenie (zwane kontraktem) przez ten sam szpital lub zewnętrzną spółkę, która wygrała przetarg na zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie nocnym i weekendowym. Takie rozwiązanie dość szybko zostało uznane przez sądy za niezgodne z prawem.

Ostatni wyrok Sądu Apelacyjnego w Kielcach, o którym mowa w pytaniu, wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą sądów powszechnych dotyczącą zakazu łączenia umów o pracę z umowami-zleceniami w ramach świadczenia pracy na rzecz tego samego pracodawc...

Do góry