Podatki

Nazwa na paragonie zgodna z nazwą w cenniku

Edyta Szewerniak-Milewska

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że na paragonie z kasy fiskalnej, który otrzymuje pacjent, musi być podana dokładna nazwa usługi lub towaru. Co więcej, nazwy powinny odpowiadać nazwom przyjętym w cenniku danej placówki.

Określanie nazw usług i towarów na paragonach fiskalnych, a właściwie stopnia ich szczegółowości, to stały problem przedsiębiorców. Wielu się zastanawia, czy wystarczy ogólna nazwa grupy produktów, np. narzędzia i odpowiadająca im stawka VAT, czy może być to wyliczenie kilku produktów określonego typu, np. lokówki, suszarki, prostownice, objętych jedną stawką VAT. Fiskus najczęściej neguje jednak takie rozwiązania. Zgodnie bowiem z par. 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących nazwa towaru lub usługi na paragonie musi pozwolić na ich jednoznaczną identyfikację. Nigdzie nie jest jednak określone, które nazwy są prawidłowe, a które nie, stąd różne praktyki przedsiębiorców. I liczne spory z fiskusem.

Do góry