Podatki

Nowe metody kontroli rozliczeń

Edyta Szewerniak-Milewska

Wszystkie planowane rozwiązania, tzn. split payment (mechanizm podzielonej płatności) i rozwiązania oparte na Jednolitym Pliku Kontrolnym (obowiązek prowadzenia ksiąg i dokumentów księgowych z wykorzystaniem programów komputerowych i przekazywanie ich na żądanie organu podatkowego) są w zamierzeniach resortu finansów działaniami mającymi służyć bezpieczeństwu przedsiębiorców. Często bowiem nie są oni świadomi, że wokół nich dzieją się rzeczy, które z punktu widzenia interesu państwa są przestępstwem.

Do góry