Podatki

Wydatki na remont i wyposażenie

Edyta Szewerniak-Milewska

Nawet jeśli pokój wydzielony w domu na prowadzenie działalności gospodarczej nie został zgłoszony do opodatkowania podatkiem dochodowym według wyższej stawki (właściwej dla działalności), to wydatki na jego remont i wyposażenie podatnik może odliczyć od przychodu. Tak orzekł NSA w wyroku z 31 maja 2017 roku (sygn. akt II FSK 1262/15).

W tej sprawie podatnik prowadził działalność gospodarczą w trzech lokalizacjach, w tym w wydzielonym pokoju w domu jednorodzinnym. Wyremontował to pomieszczenie i je wyposażył. Kupił m.in.: drzwi, panele podłogowe, oświetlenie, grzejniki, meble i telewizor, a wydatki zaliczył do kosztów uzyskania przychodów.

Do góry