Podatki

Zaległe składki to przychód

Edyta Szewerniak-Milewska

Przekazane przez szpital do ZUS zaległe składki za lekarzy są przychodem, który rodzi obowiązek naliczenia zaliczki na podatek dochodowy i wykazania go w informacji PIT-11 – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 kwietnia 2017 roku (sygn. 1061-IPTPB1.4511.31.2017.2.MM).


Sprawa zaczęła się od kontroli ZUS. Okazało się, że szpital nie odprowadzał wszystkich należnych składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy. Chodziło o przychody osiągnięte przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów-zleceń zawartych ze spółką, z którą szpital miał umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne od listopada 2010 roku do lipca 2013 roku. Lekarze byli też zatrudnieni w szpitalu na podstawie umów o pracę.

Do góry