Podatki

Strata z kradzieży

Edyta Szewerniak-Milewska

Podatnik, który w wyniku kradzieży poniósł straty, nie może od razu zaliczyć ich do kosztów podatkowych. Nie może tego zrobić także w trakcie prowadzonego przez organy ścigania postępowania przygotowawczego. Dopiero po jego zakończeniu i rozstrzygnięciu będzie w stanie wykazać, że poniesione straty mają charakter nieodwracalny. Wtedy też będzie dysponować dokumentem spełniającym warunki właściwego udokumentowania kosztu podatkowego. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 11 maja 2017 roku (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.13.2017.1.AW).

Do góry