Kardiologia: Oporność na leki czy nieprzestrzeganie zaleceń? NOWOŚCI

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

41 proc. pacjentów z Wielkiej Brytanii nie stosuje się do zaleceń dotyczących farmakoterapii nadciśnienia.


Nadciśnienie tętnicze stanowi najważniejszy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, bezpośrednio związanego ze śmiertelnością z powodu udaru mózgu, zawału i niewydolności serca. Według danych epidemiologicznych występuje ono u jednej trzeciej dorosłych Polaków (31 proc.). Dalekie od optymizmu są dane, że jest ono prawidłowo kontrolowane zaledwie u 26 proc. osób z tym problemem.

Jedną z przyczyn złej kontroli ciśnienia jest nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, w tym regularnego przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych. Jest to zjawisko coraz powszechniej identyfikowane jako odpowiadające za złą kontrolę wartości ciśnienia w populacji pacjentów z nadciśnieniem.

Wielu pacjentów nie przyjmuje leków przeciwnadciśnieniowych lub przyjmuje je nieregularnie ze względu na wysokie koszty leczenia lub trudności z uzyskaniem dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Innymi przyczynami mogą być: działania niepożądane leków, brak wyraźnej zmiany samopoczucia przy terapii oraz brak zrozumienia celu leczenia, częste zmiany w terapii i skomplikowany schemat dawkowania, duża liczba przepisanych tabletek, a także zniechęcenie pacjenta spowodowane nieskutecznym leczeniem.

Do góry