Nowości

Osteoporoza: Czy leczyć pacjentów z prawidłową masą kostną?

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Przy podejmowaniu decyzji o terapii pod kątem zapobiegania złamaniom należy brać pod uwagę także inne czynniki poza wartością BMD.

Osteoporoza jest stanem zmniejszonej gęstości mineralnej kości (bone mineral density – BMD). Parametrem diagnostycznym wykorzystywanym w praktyce jest wartość T-score, czyli liczba odchyleń standardowych poniżej szczytowej wartości BMD. Gdy wartość T-score dla pomiaru bliższego końca kości udowej lub kręgosłupa lędźwiowego jest mniejsza niż -2,5, rozpoznajemy osteoporozę.

Jednak zagrożenie wystąpieniem złamań osteoporotycznych nie jest związane tylko z obecnością zaniku kostnego (osteoporozy) i w praktyce większość złamań o takim charakterze dotyczy osób, u których wartość BMD nie uzyskała granicy diagnostycznej z ...

Do góry