Made in poland

Rekonstrukcje krtani z tkanek pacjenta

Alicja Giedroyć
Konsultacja medyczna: prof. Tomasz Kręcicki

Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu dołączyła do niewielu polskich ośrodków wykonujących zabiegi rekonstrukcyjne w zakresie głowy i szyi z własnych tkanek pacjenta. Za lekarzami tutejszego ośrodka są już dwa udane zabiegi, kwalifikowane są kolejne osoby. Szef kliniki, prof. dr hab. med. Tomasz Kręcicki, chce, by takie zabiegi były wykonywane we Wrocławiu rutynowo, bo dzięki nim można znacząco poprawić jakość życia chorych po usunięciu guzów. Dotychczas tacy pacjenci z Dolnego Śląska byli wysyłani do ośrodka w Gliwicach, rzadziej do Poznania, ale wielu nie miało takiej szansy.

– Chirurgiczna interwencja w przypadku raka krtani, najczęściej występującego nowotworu tej okolicy, pozostaje najskuteczniejszą metodą leczenia, nawet gdy choroba jest zaawansowana. Ten rodzaj raka rzadko daje odległe przerzuty, dlatego usunięcie części lub całości narządu z marginesem onkologicznym przynosi zwykle dobre rezultaty – tłumaczy prof. Kręcicki. – Resekcja krtani jest niekiedy konieczna także w innych przypadkach, niekoniecznie związanych z guzami złośliwymi. Bez względu na przyczyny po usunięciu krtani problemem pozostaje oddychanie przez rurkę tracheostomijną i mówienie. Wśród metod rozwiązania tych problemów najlepsza jest rekonstrukcja z własnych tkanek, ale jej przeprowadzenie wymaga doświadczonego interdyscyplinarnego zespołu. Do takich zabiegów przymierzaliśmy się od kilku lat, ale brakowało nam chirurga biegłego w mikrozespoleniach naczyniowych. Teraz zespół naszej kliniki wspomógł dr Adam Domanasiewicz z Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK, więc ruszamy.

Do góry