Kontrakty z nfz

Radom: Żeby pozostać w sieci

Ewa Podsiadły-Natorska

Trzy radomskie placówki zdrowia zostały wpisane do ministerialnej sieci szpitali: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny, Radomski Szpital Specjalistyczny oraz Radomskie Centrum Onkologii.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny i Radomski Szpital Specjalistyczny trafiły do grupy szpitali III stopnia obejmujących szpitale wysokospecjalistyczne, natomiast Radomskie Centrum Onkologii znalazło się w grupie szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych.

– Otrzymamy ryczałt wyliczony na podstawie naszej działalności za 2015 rok – mówi Tomasz Skura, prezes MSS. Poza siecią znalazł się jednak oddział hematologii, który powstał we wrześniu 2016 roku – według rozporządzenia działa za krótko, by trafić do sieci. Władze szpitala złożyły w tej sprawie odwołanie. Podkreślają, że to jedyny taki oddział na południu województwa mazowieckiego. Dotychczas skorzystało z niego ok. 600 pacjentów. Jeżeli hematologia nie zostanie zakwalifikowana do sieci, zarząd szpitala będzie się ubiegać o pieniądze z konkursów.

Do góry