Kraj

Kraj 

Elżbieta Borek

Sieć szkoląca

W Krakowie utworzono Uniwersytecką Sieć Szpitali Szkolących. W tej sprawie porozumiały się władze CM UJ oraz 11 dyrektorów największych podmiotów leczniczych z województwa małopolskiego.

W myśl podpisanego porozumienia studenci i absolwenci CM UJ będą odbywać praktyki i staże studenckie w szpitalach działających w ramach sieci. Porozumienie pozwoli też pozyskać bazę kliniczną do wspólnej realizacji badań naukowych.

Niektóre szpitale w mniejszych ośrodkach skorzystają dodatkowo – będą mogły kierować pracowników na kursy kształcenia podyplomowego prowadzone przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ. Przewidziano też preferencyjne zasady uczestnictwa ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Akcja bezpłatna

Już czwarty raz Małopolska realizuje program bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci. Bo choć od zeszłego roku takie szczepienia są bezpłatne, [...]

Oswajanie cukrzycy

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uruchomił e-learningową platformę szkoleniową dla lekarzy i pielęgniarek dotyczącą stopy cukrzycowej. Za jej pośrednictwem uzyskuje się możliwość [...]

Do góry