Pytanie prawne

Pytanie prawne

Jakie są ograniczenia w wystawianiu recept „pro auctore” i „pro familiae”? Które podmioty mogą je wystawiać i komu? Jakie są konsekwencje wydania przez podmiot uprawniony recepty z taką adnotacją na lek niepozostający w związku z jego specjalizacją?

Wraz z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia rozszerzona została definicja pojęcia osoby uprawnionej do wystawiania recept refundowanych. Ponadto zniesiono obowiązek podpisywania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, oraz zmieniony został zakres informacji wymaganych do zrealizowania recept z adnotacjami „pro auctore” i „pro familiae”.

W wyżej wspomnianym, rozszerzonym kręgu podmiotów uprawnionych znalazły się osoby posiadające prawo wykonywania zawodu medycznego, które na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego są uprawnione do wystawiania recept zg...

Do góry