Kontrowersje

Komercjalizacji dziękujemy

Wojciech Skowroński

Powrót porodówki w struktury szpitala w Dąbrowie Górniczej jest trudny. Po dwuletnim okresie wyodrębnienia oddziałów położniczego, noworodkowego i ginekologicznego oraz przekazaniu ich prywatnej spółce prof. Krzysztofa Sodowskiego Perinatologia Śląska zawiesiły one działalność. Powód – brak obsady specjalistycznej opieki neonatologicznej. Dokumenty zawierające takie argumenty trafiły już do NFZ i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Siła wyższa

– Jako przyczynę podano wystąpienie okoliczności siły wyższej polegającej na odstąpieniu pracowników od świadczenia pracy na rzecz spółki – mówi Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego, i dodaje: – Przepisy o działalności leczniczej dają p...

Tę sytuację uprawomocniła uchwała Rady Miasta Dąbrowa Górnicza umożliwiająca ponowne przejęcie tych oddziałów przez tamtejszy szpital, ale warunkiem powrotu porodówki w struktury szpitala jest uregulowanie zaległości płacowych wobec personelu i sk...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Problemy finansowe

Zbigniew Grzywnowicz, p.o. dyrektor ZCO Szpitala Specjalistycznego, twierdzi, że nie sprawdziła się koncepcja przekazania oddziałów prywatnemu podmiotowi. Zapewnia jednocześnie, że dołoży [...]

Trudne przejęcie

Wszystko wskazuje na to, że proces ponownego przyjęcia oddziałów w struktury szpitala w Dąbrowie Górniczej może jeszcze potrwać. Po rozwiązaniu problemów [...]

Do góry