Debata

Kodeks Etyki Lekarskiej – co najmniej do nowelizacji

O zmianach i zadaniach z dr. hab. med. Andrzejem Wojnarem, przewodniczącym Komisji Etyki Lekarskiej NRL oraz przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Analizy Przepisów KEL, rozmawia Monika Stelmach

MT: Czy Kodeks Etyki Lekarskiej czekają gruntowne zmiany?


Dr hab. Andrzej Wojnar:
Debata nad przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej trwa od wielu miesięcy. Ewentualna propozycja zmian kodeksowych ma zostać wypracowana w wyniku dyskusji lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin nauki, w tym prawa i etyki. Podczas Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy zapadła decyzja o powołaniu zespołu ekspertów, który dokona oceny przepisów kodeksu pod kątem potrzeby ich nowelizacji. I tak NRL utworzyła pięcioosobową grupę, w skład której wchodzą: prof. Ewa Tuszkiewicz-Misztal – zastępca przewodniczącego, lek. Gabriela Muś – sekretarz zespołu, członkowie: lek. Włodzimierz Gajewski, dr Andrzej Krawczyk oraz ja jako przewodniczący zespołu. Ma nas wspierać grupa specjalistów z różnych dziedzin nauki.


MT: Jakie zadania stoją przed tym zespołem?


A.W.:
Krajowy Zjazd Lekarzy oczekuje, że zespół wyda opinię, czy kodeks należy zredukować do kilku ogólnych zasad, czy też powinien on zachować swą obecną postać kilkudziesięciu artykułów, zmieniając niektóre zapisy, albo zachować swoją treść bez wprowadzania zmian. Jednak z powodu chociażby postępu wiedzy można i trzeba rozmawiać o ewentualnej nowelizacji niektórych artykułów. Dyskutujemy nad dziedzinami takimi jak prokreacja, tajemnica lekarska, eutanazja, zastanawiając się, czy i w jakim zakresie należy te filary zapisane w KEL nowelizować.


MT: Czy zredukowanie kodeksu do kilku ogólnych zasad mogłoby zmienić to, że jego artykuły nie są powszechnie znane?


A.W.:
Obecnie zespół ekspertów stoi na stanowisku, że KEL powinien pozostać zbiorem kilkudziesięciu artykułów (w dotychczasowej formie 78). Ale dziś każdy lekarz i lekarz dentysta jest zobowiązany do postępowania według zasad zapisanych w kodeksie. Ta książeczka powinna się znajdować na biurku każdego lekarza w Polsce. Jeśli lekarz nie stosuje się do kodeksu, pacjent ma prawo złożyć skargę do okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy izbie lekarskiej, do której należy lekarz. Natomiast jeśli rzecznik w wyniku postępowania wyjaśniającego znajdzie przesłanki winy lekarza, skieruje zarzuty do sądu lekarskiego.


MT: Co dziś wiadomo na temat zakresu zmian kodeksu?

A.W.: Zespół ekspertów zwrócił się do specjalistów wspierających, a także do przewodniczących komisji etyki wszystkich okręgowych izb lekarskich w Polsce, do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz do przewodniczącego Naczelnego Sądu...

MT: Czy każdy szpital kliniczny powinien stworzyć swój kodeks etyki?

Do góry