Flesz

Flesz

INK, IKA

Akty zgonu przesunięte w czasie

Mimo że obecne rozporządzenie w sprawie kart zgonu traci moc z końcem tego roku, nowego aktu wykonawczego nie będzie. 15 grudnia br. wejdzie w życie przyjęta w wakacje nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, która skutkuje przesunięciem terminu obowiązywania części przepisów przejściowych ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego na 1 stycznia 2023 roku.

Uprawnienia bez gorsetu

Naczelna Rada Lekarska zareagowała na wypowiedzi ministra zdrowia wskazujące, że prowadzone są prace nad zmianami wymogów uzyskania w Polsce uprawnień do wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty przez osoby pochodzące z państw nienależących do Unii Europejskiej. Zmiany mają na celu poluzowanie przepisów w tym zakresie. W ocenie samorządu lekarskiego zapowiedzi tego rodzaju zmiany przepisów mogą zostać odebrane jako z jednej strony próba nacisku na protestujących pracowników medycznych, z drugiej zaś jako plan uzupełniania niedoborów kadrowych pracownikami z innych, mniej zamożnych państw.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Akty zgonu przesunięte w czasie

Mimo że obecne rozporządzenie w sprawie kart zgonu traci moc z końcem tego roku, nowego aktu wykonawczego nie będzie. 15 grudnia br. wejdzie [...]

Mniej anestezjologii?

Anestezjolodzy są przeciwni projektowanym zmianom w programie stażu, w którym zwiększono nacisk na medycynę rodzinną kosztem kształcenia umiejętności z zakresu anestezjologii. [...]

Daleka droga

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz odpowiedział na wyjaśnienia prof. Mariusza Klenckiego, dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, w sprawie wyznaczenia miejsc zdawania egzaminów odległych od miejsca zamieszkania [...]

Obowiązek oświadczenia majątkowego

Rząd planuje poszerzenie listy podmiotów zobowiązanych do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym. Wśród nich są lekarze orzecznicy.

Zbyt piękny kurs

Specjalistyczne szkolenie językowe pod nazwą „Ekskluzywne szkolenie dla lekarzy stomatologów”, zorganizowane w ramach wycieczki na Kubę, nie zostało uznane za koszt uzyskania przychodu. [...]

Do góry