Podatki

Bez wiedzy fiskusa

Edyta Szewerniak-Milewska

Od 2018 roku nie ma konieczności powiadamiania naczelników urzędów skarbowych o prowadzeniu przez podatników podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir). Jest to efekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (uchylenia ust. 3a-c w art. 24a tej ustawy).

Do góry