Podatki

Więcej środków trwałych zaliczysz bez amortyzacji

Edyta Szewerniak-Milewska

     

Od 1 stycznia 2018 roku prowadzący działalność lekarze mogą zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o większej niż dotychczas wartości. Po kilkunastu latach zamrożenia wartość niskocennych środków trwałych wzrosła bowiem z 3,5 tys. zł do 10 tys. zł.

Oznacza to, że podatnicy, którzy nabędą środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tys. zł, ale nie przekracza 10 tys. zł, mają możliwość rozliczenia wydatków poniesionych na ich kupno bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Jeżeli się na...

Do góry