Nowości

Osteoporoza: Złamania osteoporotyczne a zaburzenia stanu funkcjonalnego

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Nawet cztery lata po przebytym złamaniu obserwowano upośledzenie sprawności.

Złamania osteoporotyczne negatywnie wpływają na stan funkcjonalny człowieka. Ból, unieruchomienie w opatrunku gipsowym, czasem operacja powodują, że osoba ze świeżym złamaniem nie może normalnie funkcjonować. Mniej wiadomo, jak złamania wpływają na sprawność w codziennym życiu w dłuższej perspektywie czasowej. Czy uzasadniony jest pogląd, że złamanie to przykry epizod, ale bez istotnego znaczenia dla przyszłości?

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Są to ważne poznawczo oraz praktycznie informacje. Nieraz spotyka się pogląd, że złamanie to niewinny epizod. Kości się zrosną i po [...]

Do góry