Nowości

Neurologia: Migrena jednak nie zwiększa ryzyka udaru

Dr n. med. Piotr Warakomski

Autorzy badania nie stwierdzili istotnego związku między migreną a udarem mózgu z wyjątkiem nieznacznego zwiększenia jego ryzyka w przypadku migreny z aurą.

Liczne prace wykazują zwiększone ryzyko udaru u pacjentów z migreną, zwłaszcza z towarzyszącą aurą. Jednak wiele prac opiera się na kwestionariuszach migrenowych wypełnianych przez samych pacjentów. Wykonano niewielką liczbę prac uwzględniających czynniki rodzinne. Badacze starali się ustalić związek pomiędzy migreną a ryzykiem udaru mózgu w kohorcie populacyjnej szwedzkich bliźniąt z analizą czynników rodzinnych. Badania obejmowały bliźnięta bez uprzedniej choroby naczyń mózgowych. Badania prowadzono pomiędzy 1998 a 2002 rokiem dla bliźniąt urodzonych w latach 1935-1958 i w latach 2005-2006 dla bliźniąt urodzonych w latach 1959-1985. Migrena z obecnością aury oraz bez aury, jak też prawdopodobnie rozpoznawana migrena była definiowana w algorytmie kryteriów diagnostycznych zgodnie z międzynarodową klasyfikacją bólów głowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Migrena jest częstym schorzeniem neurologicznym dotykającym populacji praktycznie w każdym wieku. Często migrena jest schorzeniem całego życia; towarzyszy zwłaszcza znamiennie częściej [...]

Do góry