Nowości

Neurologia: Biedni ci Eskimosi

Dr n. med. Piotr Warakomski

Przewlekła ekspozycja na zimno może powodować bolesną czuciową neuropatię.

Uraz spowodowany nie przemarznięciem, lecz jedynie ekspozycją na niskie temperatury skutkuje ostatecznie nie odmrożeniem, lecz istotnym ochłodzeniem tkanek. Zjawisko to może powodować utrwalone zaburzenia czucia w obrębie dłoni i stóp pod postacią drętwienia, czucia opacznego oraz bólu przewlekłego. Dokładna etiologia zaburzeń czucia pozostaje nieznana. W grę wchodzą zaburzenia naczyniowe lub nerwowe.

Autorzy badania poddali ocenie mierzącej ból przewlekły pojawiający się następczo po niezmrażającej ekspozycji na zimno od 12 lutego 2014 do 30 listopada 2016 roku. Badanie wykonywano w grupie 47 pacjentów, jednak tylko 42 przeszło szczegółową ocenę neurologiczną obejmującą: kwestionariusz dokładnej lokalizacji i charakterystyki bólu, ogólne badanie neurologiczne, ilościową ocenę czucia, badanie przewodnictwa nerwowego, a także biopsję skóry w celu oceny śródskórnych włókien nerwowych. 42 uczestników badania doświadczyło działania niemrożącego zimna podczas służby wojskowej w siłach zbrojnych Wielkiej Brytanii stacjonujących w większości na pustyniach Afryki (76,2 proc.). Z przyczyn oczywistych 95,2 proc. uczestników badania to mężczyźni.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Omawiana praca jest z kilku powodów bardzo ciekawa. Przede wszystkim zwraca uwagę na problem szkodliwego działania zimna, nawet bez zaistnienia rzeczywistego [...]

Do góry