Nowości

Psychiatria: Przyczynowe leczenie depresji poporodowej?

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Amerykańscy naukowcy opracowali nową metodę leczenia depresji poporodowej.

Depresja poporodowa jest poważną chorobą występującą u 10-20 proc. młodych matek. Ocenia się, że w tej grupie ciężka depresja występuje u 5-10 proc. pacjentek. Celem prezentowanego badania była ocena skuteczności allopregnanolonu w terapii depresj...

Do udziału w badaniu zakwalifikowano 21 pacjentek (10 w grupie badanej). Miały one rozpoznaną ciężką depresję (co najmniej 26 pkt w 17-elementowej Skali depresji Hamiltona), która wystąpiła nie później niż 6 miesięcy po porodzie. Lek podawano w po...

Do góry