Choroby zakaźne

Pochwała odwrotnej wakcynologii

O szczepieniu przeciwko meningokokom z dr. n. med. Rino Rappuolim, głównym naukowcem i szefem działu R&D w pionie szczepień w firmie GSK, rozmawia Olga Tymanowska

MT: Jakie znaczenie ma szczepienie w dobie oporności na antybiotyki, gdy od dawna nie pojawiły się nowe antybiotyki?


Dr Rino Rappuoli:
 W świecie zachodnim spodziewana długość życia to 80-85 lat. Ale 100 lat temu, w 1900 roku, wynosiła mniej niż 50 lat. To wydłużenie spodziewanej długości życia o niemal 80 proc. wynika z pokonania chorób zakaźnych przez trzy czynniki: czystą wodę, antybiotyki i szczepionki.


MT: A szczepienie przeciwko meningokokom – dlaczego jest ważne?

R.R.: Choroba meningokokowa nie występuje bardzo często, ale jest bardzo niebezpieczna – dziecko, które jednego dnia jest w zasadzie zdrowe, może się skarżyć na lekki ból głowy, następnego dnia może już nie żyć. Dzieci, które zachorowały na tę cho...


MT: Dlaczego?

R.R.: W połowie lat 90. XX wieku przestałem pracować nad typem B, bo zdałem sobie sprawę, że klasyczne technologie nie umożliwią opracowania szczepionki. Stwierdziłem, że wrócę do pracy nad typem B, gdy pojawi się nowa, rewolucyjna technologia. I ...


MT: Jaka jest skuteczność szczepionki przeciwko meningokokom typu B w programie szczepień masowych (UMV)?

Do góry