Flesz

Flesz

Edyta Szewerniak-Milewska, INK, IKA

Kursy specjalizacyjne

W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu rekrutacji na kursy specjalizacyjne resort zdrowia poinformował, że CMKP prowadzi zapisy na dotychczasowych zasadach.

Ministerstwo podało też, że wszyscy, również ci, którzy zakwalifikowali się do szkolenia specjalizacyjnego jesienią 2017 roku, rozpoczęli szkolenie specjalizacyjne.

Komu lżej?

Jak wynika z interpretacji ZUS, nie wszyscy początkujący lekarze mogą liczyć na preferencyjne stawki rozliczeniowe. Ulga w postaci obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi na rzecz byłego pracodawcy, które świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności. Z ulgi natomiast mogą skorzystać ci, których wcześniej łączył z byłym pracodawcą stosunek pracy, ale w poprzednim i obecnym roku podatkowym nie byli pracownikami jego firmy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Bez kolejki

Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do ministra zdrowia o zajęcie stanowiska dotyczącego udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom szczególnie uprawnionym. W odpowiedzi resort poinformował, że pacjenci uprzywilejowani [...]

Karta bólu

Ministerstwo Zdrowia przygotowało standardy leczenia bólu, które zostały określone w projekcie rozporządzenia. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz wyjaśnił, że na mocy tego dokumentu świadczenia [...]

Wyższe stawki karty podatkowej

W porównaniu do 2017 roku wzrosły (chociaż nieznacznie) stawki podatku dla lekarzy rozliczających się z fiskusem w formie karty podatkowej. To [...]

Do góry