Flesz

Wyższe stawki karty podatkowej

Edyta Szewerniak-Milewska, INK, IKA

W porównaniu do 2017 roku wzrosły (chociaż nieznacznie) stawki podatku dla lekarzy rozliczających się z fiskusem w formie karty podatkowej. To pierwsza podwyżka od trzech lat, spowodowana wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku.

Karta podatkowa to najprostszy sposób na rozliczenie się, bo nie wymaga prowadzenia ksiąg ani składania co miesiąc deklaracji podatkowych. Nie daje jednak możliwości korzystania z odliczeń ani ulg. Obowiązkowo trzeba jedynie prowadzić ewidencję za...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

W porównaniu do 2017 roku wzrosły (chociaż nieznacznie) stawki podatku dla lekarzy rozliczających się z fiskusem w formie karty podatkowej. To pierwsza podwyżka od trzech lat, spowodowana wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2017 roku.

Karta podatkowa to najprostszy sposób na rozliczenie się, bo nie wymaga prowadzenia ksiąg ani składania co miesiąc deklaracji podatkowych. Nie daje [...]

Do góry