Sonda

Czy polska onkologia potrzebuje narodowego centrum?

Irina Nowochatko-Kowalczyk

Dr hab. Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

Z punktu widzenia systemowego centralna jednostka koordynująca działalność podmiotów zajmujących się leczeniem onkologicznym jest potrzebna. Jej zadaniem powinno być uregulowanie wielu kwestii dotyczących leczenia onkologicznego, m.in. związanych z pojawiającymi się nowymi technologiami czy też centralizacja leczenia nowotworów, które występują bardzo rzadko. Natomiast nie uważam, że jest to najważniejsze zadanie w ochronie zdrowia do wykonania w tej chwili.

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed

Polska potrzebuje przede wszystkim realizacji strategii walki z rakiem, która istnieje od 2014 roku, ale nie jest wdrażana. Na temat narodowego centrum lub narodowego instytutu trudno mi się wypowiadać, ponieważ nie znam żadnych szczegółów tej koncepcji. Nie wiem m.in., jakie zadania zostaną jej powierzone ani czym ma się różnić od istniejących podmiotów. Nie wiem więc, czy jest to nowa jakość, czy też raczej tylko zmiana nazwy. W Polsce rzeczywiście brakuje instytucji, która np. na wzór National Cancer Institute koordynowałaby wszystkie zagadnienia związane z walką z rakiem w kraju – od profilaktyki i edukacji społecznej po opiekę medyczną, pełniła funkcję doradczą, częściowo regulacyjną, wyznaczałaby standardy, monitorowała wdrażane rozwiązania. Takiej funkcji nie może jednak spełnić instytucja, która równocześnie realizowałaby funkcje lecznicze, ponieważ byłoby to zaprzeczenie zasady uczciwej konkurencji i powodowało konflikt interesów. W systemie walki z rakiem jest wiele do zrobienia i obawiam się, że samo utworzenie jednostki, która będzie miała więcej prerogatyw, niewiele tu zmieni.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dr hab. Christoph Sowada, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM

Z punktu widzenia systemowego centralna jednostka koordynująca działalność podmiotów zajmujących się leczeniem onkologicznym jest potrzebna. Jej zadaniem powinno być uregulowanie wielu [...]

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed

Polska potrzebuje przede wszystkim realizacji strategii walki z rakiem, która istnieje od 2014 roku, ale nie jest wdrażana. Na temat narodowego [...]

Piotr Wasilewski, dyrektor Departamentu Zdrowia NIK

Najwyższa Izba Kontroli nie sformułowała wprost wniosku o konieczności powołania Narodowego Instytutu (Centrum) Onkologii. Wskazywaliśmy jednak, że działania w zakresie zwalczania [...]

Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia

Polska onkologia boryka się z wieloma problemami. Po pierwsze, fundamentalne znaczenie ma niemierzenie jakości i efektywności leczenia w poszczególnych ośrodkach, które [...]

Emilia Piotrowska, ekspert ds. zdrowia Pracodawcy RP

System ochrony zdrowia wymaga zmian – powinny one dotyczyć także onkologii. Koncepcja budowy narodowego centrum może mieć różne oblicza, a jak [...]

Krystyna Wechmann, prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Do góry