Epidemiologia

Śląsk broni się przed lawiną zachorowań

Wojciech Skowroński

W ramach Programu dla Śląska powstanie Śląskie Centrum Chorób Zakaźnych wyposażone w pomieszczenia kwarantannowo-izolacyjne, z kontrolowanym obiegiem powietrza oraz ze śluzami zapewniającymi pełne bezpieczeństwo innych chorych i personelu. Centrum będzie pełniło także funkcje referencyjne, szybkiego reagowania oraz doradztwa innym jednostkom regionu z wykorzystaniem technologii telemedycznych i informatycznych.

Program dla Śląska to długoterminowy projekt. Zgodnie z jego założeniami utworzenie Śląskiego Centrum Chorób Zakaźnych, a co się z tym wiąże, finansowanie projektu ze środków budżetu państwa będzie wymagać uszczegółowień i będzie uzależnione od pozytywnych opinii krajowego oraz wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych. Szacunkowa wartość projektu to ok. 30 mln zł.

Do góry