Pytanie prawne

Pytanie prawne

Wstrzymanie urlopu – często się o tym mówi w kontekście brakujących lekarzy (wypowiedzenie klauzuli opt-out). Mam pytanie – czy dyrektor zawsze może wstrzymać urlop? Nie ma wyjątków?

Ostatnio dużo mówiło się o wypowiadaniu przez lekarzy klauzuli opt-out. Następnie w mediach zaczęło się pojawiać coraz więcej informacji o szpitalach lub innych placówkach medycznych, których kierownictwo zdecydowało się na wstrzymanie udzielania lekarzom urlopów. Czy taka decyzja dyrekcji jest zgodna z prawem? Kodeks pracy przewiduje, że co do zasady urlopów udziela się zgodnie z planem. Taki plan ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Tam, gdzie nie ma planu urlopów (np. nie ma obowiązku jego tworzenia lub organizacja związkowa zgodziła się na nieustalanie planu urlopów), również to pracodawca ustala termin urlopu, ale robi to w porozumieniu z pracownikiem.

Do góry