Opinie

Rekompensata za powikłania poszczepienne

Katarzyna Redmerska

    

Rodzicowi dziecka, u którego doszło do powikłań poszczepiennych, wymagającemu hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, przysługuje do 70 tys. zł opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego – przewiduje projekt MZ.

Minister zdrowia powierzył opracowanie koncepcji funduszu kompensacyjnego Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu jako podmiotowi, który zajmuje się nowelizacją ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

– Przepisy ustanawiające fundusz kompensacyjny wraz z przepisami doprecyzowującymi zasady wykonywania oraz dokumentowania szczepień ochronnych, a także przepisami ustanawiającymi Narodowy Program Szczepień Ochronnych, mają unowocześnić i usprawnić system szczepień ochronnych – mówi Jan Bondar, rzecznik GIS, i dodaje: – Projekt po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz po jego uzgodnieniu z innymi ministerstwami powinien trafić do Sejmu.

Fundusz będzie finansowany ze środków firm farmaceutycznych, które zawarły umowę na dostawę szczepionek do wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych. Podstawą do wypłaty będzie rozporządzenie ministra zdrowia, które wyszczególni objawy chorobowe, dla których prowadzone na świecie badania epidemiologiczne wykazały istnienie związku przyczynowego między podaniem szczepionki a ich wystąpieniem.

Do góry