Absolwenci

Zmiana warty

Dr n. med. Bartosz Urbański

    

Przewodniczący KML WIL

Oto trzęsienie ziemi w strukturze koalicji rządzącej – o czym wszyscy wiemy – Mateusz Morawiecki odwołał Konstantego Radziwiłła ze stanowiska ministra zdrowia. W mojej opinii w dużej mierze wpływ na tę decyzję miała akcja protestacyjna Porozumienia Rezydentów. Pomimo wielokrotnych spotkań stronom nie udało się wypracować satysfakcjonującego porozumienia. Trwa wypowiadanie klauzul opt-out, którego dokonało już ponad 5 tys. lekarzy. W wielu miejscach odwołano planowe operacje, pacjenci przewożeni są do sąsiednich lecznic. Są obszary, gdzie brakuje lekarzy do pracy w nocnej pomocy lekarskiej oraz na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Nastąpiło istotne pogorszenie w dostępie do gwarantowanych konstytucją świadczeń medycznych finansowanych z budżetu państwa, zwłaszcza we wschodniej części kraju.

Nowym ministrem zdrowia został Łukasz Szumowski. Jest kardiologiem i profesorem nauk medycznych. Od 2011 roku kierował zespołem specjalistycznym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1998 roku rozpoczął pracę w Instytucie Ka...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wśród szczegółowych postulatów przekazanych ministrowi są m.in. dotyczące:

• zmian w kształceniu podyplomowym (m.in. włączenie samorządu lekarskiego w system kształcenia specjalizacyjnego, wprowadzenie ogólnopolskiego systemu przyznawania miejsc specjalizacyjnych, zwiększenie liczby [...]

Do góry