Nowości

Położnictwo: Analiza białek osocza a nieprawidłowości przebiegu ciąży

Lek. Elżbieta Świeściak

     

Analiza proteomu ciążowego może stanowić uzupełniającą metodę precyzowania wieku ciążowego i różnicowania płodu hypotroficznego.

Złożone procesy adaptacyjne zachodzące na poziomie komórkowym mają krytyczne znaczenie dla zdrowia ciężarnej, prawidłowego rozwoju płodu i terminu porodu. Nieprawidłowości adaptacyjne leżą u podstaw powikłań ciąży, a odpowiednio wczesne ich wykrycie umożliwia podjęcie ukierunkowanych działań, zanim pojawią się objawy kliniczne.

Ilościowa analiza białek osocza znajduje się w czołówce metod molekularnych stosowanych do wykrywania nieprawidłowości przebiegu ciąży i rozwoju płodu. Dostępna od niedawna wysoce zaawansowana technologia z użyciem aptamerów umożliwia równoczesne ...

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej diagnostyki z użyciem aptamerów w surowicy krwi matek wykryto 112 białek, których liczba zmieniała się znacząco podczas ciąży, a układ 74 z nich silnie korelował z wiekiem ciążowym. Białkami o największym znaczeniu ...

Do góry