Nowości

Psychiatria: Opuszka węchowa jako marker depresji?

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

    

Naukowcy z Drezna stwierdzili, że u chorych z depresją dochodzi do istotnego zmniejszenia objętości opuszki węchowej.

Choroby psychiczne są nadal rozpoznawane niemal wyłącznie na podstawie możliwych do zaobserwowania przejawów behawioralnych, brakuje natomiast wiarygodnych markerów obiektywnych. Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że obustronne zniszczenie opuszki węchowej (olfactory bulb) prowadzi do wystąpienia objawów charakterystycznych dla depresji (chodzi tu o stan określany jako „zwierzęcy model depresji”) oraz zaburzenia stężeń serotoniny i dopaminy.

Również u ludzi z wrodzoną anosmią, związaną z niedorozwojem opuszek węchowych, opisywano występowanie objawów typowych dla depresji. Z ewolucyjnego punktu widzenia nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ zmysł węchu jest prawdopodobnie jednym z najst...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zastanawia tak niezwykły dobór grupy. Skoro autorzy chcieli wykazać wpływ depresji na objętość opuszek węchowych, trudno zrozumieć, dlaczego prowadzili badanie w [...]

Do góry