Oświadczenie

Oświadczenie

Prof. dr hab. med. Andrzej Śródka

         

W numerze 12/2017 „Medical Tribune” ukazał się artykuł „Wolf Szmuness – dramatyczne losy i sukces epidemiologa” mojego autorstwa. Wcześniej, w maju 2017 roku, pan Piotr Nazaruk na stronie internetowej Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie zamieścił artykuł „Alchemik”, dotyczący również profesora Szmunessa. Pan Piotr Nazaruk znalazł w moim tekście bezpośrednie przytoczenia urywków Jego publikacji. Mój artykuł oparłem na przesłanych mi mailowo przez znajomych informacjach, w tym krótszych i dłuższych, osobnych tekstów, dotyczących twórczości Profesora. Dużo o W. Szmunessie dowiedziałem się też przed laty od dr. Symchy Wajsa, z którym w tamtym czasie blisko współpracowałem w redakcji „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”.