Zarządzanie

Lekarze z Ukrainy nie marzą o Polsce

Katarzyna Redmerska

           

Według danych NIL w Polsce pracuje 1137 lekarzy obcokrajowców z 98 państw, przede wszystkim z Ukrainy (306).

Ministerstwo Zdrowia chce dać możliwość pracy w Polsce lekarzom z zagranicy. – Presja płacowa jest duża, a szpitali przy obecnym finansowaniu nie stać na personel. Koło się zamyka. Wydaje się, że rząd chce szybko ograniczyć ten problem bez dofinansowywania systemu, licząc na to, że lekarze z biedniejszych krajów skuszą się na pracę w Polsce – komentuje Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Porozumienia Rezydentów OZZL.

W Ministerstwie Zdrowia trwają prace mające na celu wypracowanie optymalnych rozwiązań prawnych na wzór niemieckich. – W Niemczech są dwa rodzaje praw wykonywania zawodu lekarza, my rozważamy Berufserlaubnis, które jest ograniczonym prawem – mówi Milena Kruszewska, rzecznik MZ. – O Berufserlaubnis mogą się ubiegać wyłącznie cudzoziemcy. Jest ono wydawane na czas określony w celu wykonywania konkretnych czynności w wyznaczonym miejscu pracy. Otrzymanie Berufserlaubnis nie pozbawia możliwości ubiegania się o Approbation, które odpowiada polskiemu prawu wykonywania zawodu.

Do góry