Absolwenci

Jak zgodnie z prawem promować gabinet lekarski?

Dr n. med. Bartosz Urbański

              

Przewodniczący KML WIL

Wykorzystując chwilową zapewne ciszę w środowisku medycznym, wynikającą z podpisania porozumienia między ministrem zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Rezydentów, chciałbym poruszyć temat wizerunku lekarza w mediach. Bardzo modne ostatnio stały się różnego typu narzędzia do publikowania opinii o poszczególnych specjalistach. Niejednokrotnie widziałem podczas emisji reklamy kolejnego cudownego leku na otyłość, jak prezentuje go pani lub pan z podpisem „lekarz”.

Czy można w ten sposób sprzedać swój wizerunek?

Przecież jako doświadczony już działacz samorządu lekarskiego doskonale wiem, że zabrania tego Kodeks Etyki Lekarskiej i postaram się to czytelnikom szerzej przedstawić.

Wszczęte postępowanie

W mojej ocenie uczestniczenie lekarzy w reklamowaniu leku lub produktu leczniczego negatywnie wpływa na lekarzy jako grupę zawodową, podważa ich autorytet w społeczeństwie i powoduje utratę zaufania.

Dodatkowo zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej (art. 63 ust. 2) lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Oznacza to, że lekarze i lekarze dentyści nie mogą brać udziału w reklamach – dotyczy to nie tylko reklamy produktów leczniczych, co do których jest to zabronione na mocy przepisów prawa farmaceutycznego, ale także wszelkich innych produktów, włącznie z tymi będącymi wyrobami medycznymi lub suplementami diety.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Informacja o usługach

Idąc dalej, można przytoczyć art. 55 ustawy z 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, zgodnie z którym reklama produktu leczniczego kierowana [...]
Do góry