Podatki

Dokumenty wysłane faksem są ważne

Edyta Szewerniak-Milewska

           

Fiskus musi zaakceptować dokumenty wysłane do niego faksem i poinformować podatnika o ewentualnym obowiązku uzupełnienia braków. Faks wysłany do urzędu spełnia bowiem warunki formy pisemnej – potwierdził Paweł Gruza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 6404. Posłowie pytali, czy fiskus ma prawo oznajmiać, że pismo wysłane faksem w ogóle się w urzędzie nie pojawiło i doszło do przekroczenia terminu jego składania.

Obecnie art. 168 § 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że podania, wnioski, odwołania i wyjaśnienia mogą być wnoszone ustnie, pisemnie lub przy użyciu środków elektronicznych, przez portal podatkowy. Ten przepis nie odnotowuje faksu, chociaż taką form...