Opinie

Specwydziały tropią błędy

Katarzyna Redmerska

Znacznie wzrosła liczba aktów oskarżenia kierowanych przeciwko lekarzom oraz placówkom medycznym. Zdaniem prawników tego typu spraw będzie coraz więcej.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, w 2017 roku prowadzono 5678 postępowań dotyczących błędów medycznych i jest to niemal 15 proc. więcej niż w 2016 roku (4963). 60 proc. stanowiły sprawy dotyczące śmierci pacjenta.

Postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów prowadzą także orzecznicy odpowiedzialności zawodowej Izb Lekarskich. NIL poinformowała PAP, że 2017 roku tu również odnotowano wzrost liczby postępowań.

Z analizy, jaką przeprowadził Departament Postępowania Przygotowawczego Dział ds. Błędów Medycznych Prokuratury Krajowej, wynika, że najwięcej spraw prowadzono w Gdańsku (771), we Wrocławiu (651) i w Katowicach (648). Według Prokuratury Krajowej większa liczba postępowań to efekt m.in. utworzenia specjalnych wydziałów w prokuraturach regionalnych oraz przejęcia prowadzenia części takich spraw przez prokuratury okręgowe. Jak można przeczytać w komunikacie PK, dzięki powyższym działaniom zdecydowanie poprawiła się jakość postępowań dotyczących błędów medycznych. Prokuratorzy w większym stopniu niż dotąd osobiście wykonują czynności procesowe (np. przesłuchanie świadków).

Do góry