Pytanie prawne

Pytanie prawne

Czy lekarz na żądanie pacjenta ma obowiązek okazania mu dokumentu prawa wykonywania zawodu? Czy pacjent ma prawo również domagać się okazania przez lekarza innych dokumentów o posiadanych przez niego kompetencjach, w tym np. specjalizacji? Taka sytuacja zaszła w moim gabinecie prywatnym.

Obowiązek przedstawienia na żądanie osób lub organów dokumentów potwierdzających tożsamość lub uprawnienia do wykonywania zawodu musi wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa o randze ustawowej i powinien być ściśle interpretowany.

Prawo wykonywania zawodu lekarza jest jedynym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do wykonywania zawodu lekarza na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ten jest wydawany przez okręgowe rady lekarskie w wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1-7 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (ustawa z 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Lekarz prowadzący indywidualną praktykę lekarską nie ma obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lub innych dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Jest [...]

Do góry