Nowości

Kardiologia: Zaburzenia rytmu u pacjentów po korekcji wady serca

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Ryzyko rozwoju migotania przedsionków u osób z wrodzoną wadą serca było 22 razy wyższe w porównaniu do osób z grupy kontrolnej.

Dzięki obserwowanemu w ciągu ostatnich dekad rozwojowi kardiochirurgii większość dzieci z wrodzonymi wadami serca przeżywa obecnie do wieku dorosłego. Postęp w terapii wad wrodzonych serca jest jednocześnie nowym wyzwaniem dla kardiologów zajmujących się osobami dorosłymi.

Dorośli z wrodzoną wadą serca, zwłaszcza po korekcji chirurgicznej, stanowią bardzo zróżnicowaną grupę pacjentów pod względem zarówno rodzaju, jak i złożoności wad oraz stopnia występujących nieprawidłowości anatomicznych i czynnościowych układu krążenia. Część pacjentów poddanych zabiegom operacyjnym w dzieciństwie można traktować jak osoby wyleczone, a ich wywiad wrodzonej wady serca nie wpływa istotnie na dorosłe życie. Jednak jest grupa osób, które wymagają opieki specjalistów z różnych dziedzin, a manifestacja wrodzonej wady serca może być wielonarządowa.

Do góry