Nowości

Onkologia: Czy mniej znaczy więcej?

Lek. Bartosz Spławski

Nie zaobserwowano różnicy czasu przeżycia w ciągu pięciu lat w grupach pacjentów z rozpoznaniem glejaka drugiego stopnia leczonych wyłącznie chemioterapią oraz radiochemioterapią.

Glejaki o niskim stopniu złośliwości (low grade glioma – LGG) to pierwotne guzy mózgu, które w sposób rozlany naciekają struktury mózgowia. Dotyczą głównie młodych dorosłych. Obejmują guzy 1 i 2 stopnia według klasyfikacji WHO, przy czym ta druga ...

Prezentowane badanie porównuje OS pacjentów z glejakami stopnia 2 wysokiego ryzyka leczonych wyłącznie chemioterapią w porównaniu z radiochemioterapią na podstawie analizy danych z Krajowej Bazy Nowotworów.

Do analizy zostali włączeni chorzy z rozpoznaniem glejaka 2 stopnia wysokiego ryzyka (skąpodrzewiaki, gwiaździaki lub guzy mieszane). Po wykluczeniu przypadków niespełniających kryteriów w końcowej grupie znalazło się 1054 pacjentów, którzy zostal...

Do góry